Štěrk

Štěrkovny a přeprava štěrku

V současnosti disponujeme dostatečným počtem nákladních vozidel, abychom uspokojili libovolnou poptávku v oblasti přepravy štěrku. Nejčastěji dodáváme štěrk ze společnosti Štěrkovna Dolní Benešov spol. s r.o. a z Českomoravské štěrkovny, a.s., Polanka nad Odrou.

Krátce o štěrku

Štěrk je uměle vyrobená, nebo přirozená směs menších částí skalnatých hornin či strusek o velikosti zrna 3 - 7 cm. Štěrk se těží v přírodě, a to v lomech (kamenolomech), pokud se ovšem nejedná o umělý štěrk. Štěrk se získává roztloukáváním větších kusů kamene, strojním drcením nebo ručním tlučením. Ručně tlučený štěrk je rovnoměrnější, ale zato mnohem dražší.

Využití a druhy štěrku

Štěrkovny poskytují štěrk pro stavební účely, při výrobě umělých pláží, při opravě silnic, do akvárií nebo také v zahradnictví k úpravě terénu a umělých jezírek. Ze štěrkoven dodáváme mnoho různých druhů štěrku - drobný štěrk, hrubší, štěrky říční a štěrky z kamení.

Sortiment štěrkovny Dolní Benešov spol. s r.o.

Prostřednictvím štěrkovny Dolní Benešov spol. s r.o. poskytujeme následující kamenivo:

  • drobné kamenivo 0 / 2 (A)
  • drobné kamenivo 0 / 4 (B)
  • hrubé drcené kamenivo 8 / 16 (B)
  • drcené kamenivo 0 / 8 (B)
  • zemina

Ceny štěrku, dodací a platební podmínky

Dodací lhůty štěrku jsou přímo závislé na dodavatelích zpravidla na štěrkovnách. Ceny štěrku se odvíjí od lokality a skutečné hodnoty štěrku z dané štěrkovny v den přepravy požadované frakce štěrku. Vyúčtování za dovezený štěrk probíhá bankovním převodem předem, nebo hotově na místě vykládky, pokud není oboustranně dohodnuto jinak.

Snížení ceny za dovoz štěrku, štěrkopísků

U četných dodávek štěrku z vybraných štěrkoven nabízíme na základě dohody zvýhodněné ceny za přepravu.

LIAZ 150

LIAZ 150 9.6t

TATRA 815

TATRA 815 10.8t

New Holland B115

NEW HOLLAND B115

Kontaktní adresa:

Jiří Wojnar - AUTOSLUŽBY
Průkopnická 334/25
747 20 Vřesina u Hlučína

Email: info@autodoprava-ostrava.cz
Mobil: +420 605116749

IČ: 46093869, DIČ: CZ7507175599

autodoprava Ostrava