Písek

Pískovny a přeprava písku

Disponujeme dostatečným počtem nákladních vozidel, abychom uspokojili poptávku v oblasti přepravy písku. Nejčastěji dodáváme písky z obce Závada od společnosti Štěrkovna Dolní Benešov spol. s r.o. a z pískovny Bělská pískovna, a.s., Velké Hoštice.

Obecně o písku

Písky jsou sypké, klasické sedimenty psamitické struktury o velikosti zrna 0,06 - 2 cm. Většinou se písky skládají ze zrnek křemene, živců, muskovitů a někdy i planktonitů. Existuje tekoucí písek s názvem kuřavka. Nejčastěji dodáváme písek netříděný, písky zásypové nebo písky předrcené. Umělý písek se nachází na tenisových kurtech, dále s ním v domácnostech čistíme nebo uklízíme. Umělý písek se dodává buď v pevném, nebo tekutém stavu.

Využití a druhy písku

Pískovny poskytují písky pro účely ve stavebnictví, také při výrobě umělých pláží, kurtů nebo také v zahradnictví k úpravě terénu. Existuje mnoho druhů písku a některé z nich dodáváme i my: suchý písek, formový písek, hutní písek, sklářský dolomitový písek, křemenný, barevný písek na podlahy, filtrační, granátový písek, křemičitý, písek na hřiště, písek pro ptáky, tenisové kurty, speciální písek pro stavební chemii a mnoho dalších.

Písek ze Štěrkovny Dolní Benešov

Prostřednictvím Štěrkovny Dolní Benešov spol. s r.o. poskytujeme následující kamenivo:

  • středně drobné kamenivo 0 / 2 (C)
  • středně drobné kamenivo, těžený písek 0 / 2 (D)
  • středně drobné kamenivo, těžený písek 0 / 2 (hyg)
  • technologická zemina
  • skrývka
  • odval

Ceny písku, dodací a platební podmínky

Dodací lhůty písku jsou přímo závislé na dodavatelích zpravidla na pískovnách. Ceny písku se odvíjí od lokality a skutečné hodnoty písku z dané pískovny v den přepravy požadované frakce písku. Vyúčtování za dovezený písek probíhá bankovním převodem předem, nebo hotově na místě vykládky, pokud není oboustranně dohodnuto jinak.

Snížení ceny za dovoz písku, štěrkopísku

U četných dodávek písku z vybraných pískoven nabízíme na základě dohody zvýhodněné ceny za přepravu vytěženého písku.

LIAZ 150

LIAZ 150 9.6t

TATRA 815

TATRA 815 10.8t

New Holland B115

NEW HOLLAND B115

Kontaktní adresa:

Jiří Wojnar - AUTOSLUŽBY
Průkopnická 334/25
747 20 Vřesina u Hlučína

Email: info@autodoprava-ostrava.cz
Mobil: +420 605116749

IČ: 46093869, DIČ: CZ7507175599

autodoprava Ostrava